System dla sygnalistów

Intuicyjna platforma umożliwiająca łatwą i szybką regulację procedur w każdej organizacji. 

Czym jest Sygnalo?

Aplikacja sygnalisty dla Twojej firmy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku, nakłada na przedsiębiorców na terenie UE obowiązek wdrożenia rozwiązań do zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć. 

Kto musi wdrożyć system sygnalisty?

Sygnalo w firmie, to nie tylko wypełnienie obowiązujących przepisów prawnych, ale przede wszystkim skuteczny sposób na walkę z nieprawidłowościami w organizacji. Budujemy zaufanie i zapewniamy wszystko, czego potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo  do wdrożenia nowoczesnego, w pełni bezpiecznego i zgodnego z najnowszymi przepisami programu dla Sygnalistów.

Zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo i anonimowość

Zgodność z wymogami RODO

Intuicyjności i łatwość obsługi

Dlaczego Sygnalo?

Bezpieczna aplikacja do zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości

Sygnalo to platforma do zgłaszania nieprawidłowości, aby spełniać wymagania dyrektywy UE. Oferujemy kompeksowe rozwiązania z zakresu ochrony Sygnalistów. Dzięki wykwalifikowanej obsłudze i wysokiej jakości zabezpieczeniom zapewniamy poufność i bezpieczeństwo podczas każdego zgłoszenia i na każdym etapie procesu. Sygnalo to:

Kim są sygnaliści?

Wiele problemów, jedno rozwiązanie - Sygnalo

Jak podaje w raporcie organizacja Association of Certified Fraud Examiners, po informacji od Sygnalistów wykryto ponad 40% nieprawidłowości, a podmioty posiadające system zgłaszania nieprawidłowości miały o 50% niższe straty niż te bez wspomnianego systemu. Rolę Sygnalistów i ich ochronę podkreśla również organizacja OECD, wskazując na korzyści jakie przynoszą nie tylko samej organizacji, ale i społeczeństwu.

Wagę Sygnalisty, poprzez swoje zaangażowanie zaznacza także Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych oraz Instytut Spraw Publicznych, w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie sygnalistów.

Skontaktuj się z nami i bezpłatnie przetestuj Sygnalo w swojej firmie.

Jak działa Sygnalo?

Ułatwiamy sygnalistom bezpieczne zgłaszania

Sygnalo to w pełni anonimowa, bezpieczna aplikacja, która umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości. Priorytetem systemu jest ochrona i bezpieczeństwo Sygnalistów, którzy mogą zgłaszać nadużycia trzema niezależnymi kanałami:

Poprzez stronę internetową
W postaci zapisu transkrypcji
Przez infolinię Sygnalo
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Sygnalista (ang. „whistleblower”) to osoba, która identyfikuje i zgłasza nieprawidłowość bądź naruszenie unijnego prawa w obrębie danej organizacji. Może być to każdy, kto ma związek ze zgłaszanym podmiotem, niezależnie od tego czy łączy ich umowa o pracę, stosunek umowny czy inna forma współpracy. Sygnalistą może zatem być np.: pracownik, samozatrudniony współpracownik, wspólnik, podwykonawca czy osoba w trakcie rekrutacji.

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Dyrektywą, aby sygnalista był chroniony przez prawo, muszą zostać spełnione dwie przesłanki: sygnalista musi mieć uzasadnione przekonanie, że wszystkie informacje przez niego zgłaszane są prawdziwe oraz dokona zgłoszenia zgodnie z prawem. 

Nie istnieje zamknięty katalog nieprawidłowości, które mogą być przedmiotem whistleblowingu. Dyrektywa określa jednak obszary takich naruszeń, a należą do nich:
 • zamówienia publiczne;
 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • ochrona środowiska;
 • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 • zdrowie publiczne;
 • ochrona konsumentów;
 • ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;
Dodatkowo dyrektywa obejmuje również zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie ochrony interesów finansowych Unii oraz naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa. 
Dyrektywa nakłada obowiązek ochrony na każdego pracodawcę, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, zatrudniających więcej, niż 50 osób. 
Aby sygnalista był chroniony przez prawo, podczas zgłoszenia muszą być spełnione dwie przesłanki:
 • sygnalista musi mieć uzasadnione przekonanie, że wszystkie informacje przez niego zgłaszane są prawdziwe;
 • dokona zgłoszenia zgodnie z prawem.

System to bezpieczna i nowoczesna aplikacja do zgłaszania nieprawidłowości. Priorytetem jest ochrona i bezpieczeństwo sygnalistów. Zgłoszenia można dokonać na trzy sposoby: przez stronę internetową, dzwoniąc na infolinię lub dokonując głosowego zgłoszenia.

Tak. Od 17 grudnia 2021 dla firm zatrudniających ponad 250 osób, a od 17 grudnia 2023 roku dla firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników.

Zapewniamy pełną anonimowość, maksymalne bezpieczeństwo IT i automatyzację działań. Zabezpieczenia, które posiadamy, pozwalają tylko upoważnionym osobom na obsługę zgłoszeń. Sygnaliści otrzymują indywidualny kod do swojego zgłoszenia. Dzięki temu nikt więcej nie ma dostępu do informacji. 

Tak, skontaktuj się z nami i wypróbuj bezpłatnie system Sygnalo w swojej firmie. 

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń

+48 602 175 328

Odwiedź nas

onPoint.pl sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 8A,
30-654 Kraków

Napisz

kontakt@sygnalo.pl